Svečana sala Medicinske škole

„Dr Andra Jovanović” Šabac

Avgust 2017

Šabac, Srbija