Opis projekta

Projektovanje i dizajniranje kroz 3D model pomaže da se sagledaju kompleksnije forme objekta i preduprede potencijalni konstruktivni i vizuelni izazovi. Investitorima olakša sagledavanje budućeg objekta.

Dizajn objekta:
Sms 3D studio
Vizuelizacija:
Sms 3D studio
Vrsta projekta:
Oblikovanke objekta i fasade, vizuelizacija, projektovanje
Klijent:
Etno kompleks Jankova priča
Lokacija
Bogosavac, ŠabacDatum:
Jun 2021