Detalji Projekta:

Projekt uspešno završen  upotpunosti on-line. u Vrlo kratkom vremenskom roku na osnovu starog projekta i slika sa terena. Uradjena je plan  rekonsteukcije fasade, krova i bašte. Kao i prikaz enterijera recepcije i restorana hotela.

 

Dizajn fasade i Vizuelizacija :
Sms 3D studio
Vrsta projekta:
Vizuelizacija restorana i dizajn fasade
Klijent:
Restoran DME
Lokacija:
Heldburgerstr. 57, Bad Rodach, Bavaria, 
Nemačka

DATUM:
April 2021