Hvala što ste posetili naš internet sajt „sms3dstudio.rs“.

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže
ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove
korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas
da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na
ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo
Sms3dstudio Šabac (u daljem tekstu Autor), ili su na internet sajt postavljeni uz
dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način
opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo
zabranjeno. Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti
prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge
dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole Autora. Sms3dstudio će zaštiti
svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i
druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške.
Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez
obaveštenja. Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na
ovom internet sajtu i ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili
grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt
kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili
nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj
vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije
Sms3dstudio. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više
informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti
ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge
dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet
sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez
saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za
preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), u vlasništvu su Autora, osim
ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima
Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti
Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj
sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati
ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u
izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi
upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.