projektant:
Opis projekta

Vizuelizacija kroz 3D prezentaciju dok je zgrada još u izgradnji, pomaže bućim kupcima stanova da sagledju funkcionalnu organizaciju stanova. 

projektant:
Katarina Dubljanin
Vizuelizacija:
Sms 3D studio
Vrsta projekta:
3D prezentacija fasade
Klijent:
SKADA HOME
Lokacija
Kralja Aleksandra, Šabac

Datum:
Avgust 2020