Detalji Projekta

vIZUELIZACIJA:
Sms 3D studio
Klijent:
Auto plac Prelić
Lokacija:
Naselje ledine, Surčin
Datum:
Oktobar 2019
Vrsta projekta
Dizan fasade i vizuelizacija