projektant:
Opis projekta

Vizuelizacija kroz 3D prezentaciju dok je zgrada još u izgradnji, pomaže bućim kupcima stanova da sagledju funkcionalnu organizaciju stanova. 

Dizajn objekta:
Sms 3D studio
Vizuelizacija:
Sms 3D studio
Vrsta projekta:
Oblikovanke objekta i fasade. Vizuelizacija
Klijent:
Etno kompleks Jankova priča
Lokacija
Bogosavac, ŠabacDatum:
Jun 2021